دوشنبه 27 اسفند 1397 10 رجب 1440 18 مارس 2019
تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397
کد 70

فرماندار عجب شیر:دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران یک وظیفه است

دیدار در قالب طرح سپاس از خانواده معظم شهدا و ایثارگران باحضور فرمانداروجمعی ازمسولین شهرستان فرماندار عجب شیر:دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران یک وظیفه است.
دیدار در قالب طرح سپاس از خانواده معظم شهدا و ایثارگران باحضور فرمانداروجمعی ازمسولین شهرستان
فرماندار عجب شیر:دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران یک وظیفه است.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 27 آذر 1397
  • توسط کاربر روابط عمومی عجب شیر