چهارشنبه 15 مرداد 1399 14 ذو الحجة 1441 5 اوت 2020

تماس با ما

نام آدرس تلفن فاکس
فرمانداری بلوار22 بهمن 37627407 37627405
بخشداری مرکزی بلوار 22 بهمن 37632554 37627405
بخشداری قلعه چای جاده عجب شیر-جوانقلعه 37612168 37612167